وبسایت معاومت اموزشی جهاددانشگاهی

وبسایت معاونت اموزشی جهاددانشگاهی قزوین

سال پیاده سازی :۱۳۹۵

ادرس : www.jedu.ir

قزوین،میدان عدل کوچه یاقوت،ساختمان آوا طبقه اول ، واحد 6 09031428030 02833359569