وبسایت مرکز اموزش زبان فارسی

وبسایت مرکز اموزش زبان فارسی دانشگاه امام خمینی(ره) قزوبن

سال پیاده سازی :۱۳۹۶

ادرس : در حال پیاده سازی

قزوین،میدان عدل کوچه یاقوت،ساختمان آوا طبقه اول ، واحد 6 09031428030 02833359569