مرکز فرهنگی رفاهی جاده های استان قزوین

ظراحی ساختمان مرکز فرهنگی رفاهی جاده های استان قزوین

سال طراحی :۱۳۹۵

سفارش دهنده:سازمان همیاری های استان قزوین

قزوین،میدان عدل کوچه یاقوت،ساختمان آوا طبقه اول ، واحد 6 09031428030 02833359569